Instagram – hur enkelt har det inte blivit för ”vanligt” folk att ta fantastiska bilder?! Filter/no filter-diskussionen överlåter jag till andra. Jag älskar det – att få små glimtar av någons liv. En (förskönad) version av livet som pågår just här och nu. 

Delar av mig och min syster liv kan du följa på @minsysterochjag.se. Vi vill också gärna se hur du har det i ditt liv. Får vi följa dig på Instagram?

[wdi_feed id=”1″]