Är det uttjatat med mål? Är det SÅ 1 januari 2017? För egen del har jag behövt (sova) och komma i kapp i tanken på vilka mål jag ska ha för 2017. Målen för bloggen och Lilla Bus håller på att utforma sig i takt med att statistik från föregående år analyseras. På det privata planet är det snarare ett värdeord än ett mål jag har satt upp för 2017. Vill ni veta vilket?

mål 2017 min syster och jag

Ett mål ska vara SMART

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om att sätta upp mål (snarare än nyårslöften) och hur du kan lyckas nå dem.

För mig är det viktigt att ett mål är SMART, dvs. S=specifikt M=mätbart A=accepterat R=realistiskt T=tidssatt

På så vis är det mycket lättare att följa upp och man kan verkligen veta om målet är uppnått eller inte.

Mål för bloggen 2017

Min syster och jag börjar bli varmare i kläderna vad gäller bloggandet. Det är fortfarande mycket att sätta sig in i och mycket nytt att lära sig vilket är kul. Vi har nog båda insett att tid är en bristvara och att bloggen och andra sociala medier ibland blir lidande. Det är något att tänka på när det kommer till målen för 2017.

  • Jag ska under Q1 2017 lära mig att blogga från mobilen. Det skulle frigöra tid för mig och effektivitet är något jag gillar.
  • Under 2017 ska jag skriva minst ett blogginlägg varannan dag. Under 2016 var målet att skriva ett inlägg per dag, men det har jag inte uppnått. Orsaken är återigen tidsbrist.
  • Under Q2 2017 senast ska jag uppdatera bloggens utseende. Vi använder WordPress och jag är inte helt nöjd med temat. Den kan bli snyggare och bättre.
  • Jag ska senast under Q3 2017 lära mig vilka bildstorlekar som funkar bäst i bloggen. Ett lätt mål att uppnå, men tanken är att jag använda rätt bildstorlek också på kommande bilder vilket kan bli en utmaning. Det leder till nedanstående mål.
  • Under 2017 ska jag lära mig alla inställningar på kameran. Att ta kort är kul. Resultatet blir däremot inte så bra.
  • Under 2017 ska vi trippla bloggens genomsnittliga antal besökare per månad från föregående år. Vi började blogga i oktober 2016 så det blir inte hela förra året, men det är kul att jämföra.
  • Jag ska under 2017 analysera bloggen minst en gång i veckan. Det kanske är ett tråkigt mål, men jag känner att bloggen spretar och att den kan bli så mycket bättre om den röda tråden blir tydligare. Analysen kan bestå i statistik från Google Analytics, att läsa andra bloggar, gå igenom strategier på nytt. Är detta ens ett SMART mål?

Privat mål för 2017

Jag har inte hunnit lika långt med de privata målen, men jag har lyckats hitta ett värdeord som ska representera 2017 för mig. Förra året hade jag ”positivism”. Jag skulle tänka mer positivt på livet och tillvaron, i stort som i smått. Jag känner inte riktigt att jag lyckades, men jag jobbar fortfarande på det.

2017 års ord är ”vårdande”. Jag ska vårda mina relationer, jag ska vårda min kropp, jag ska vårda kärleken till mina närmsta, jag ska vårda tekniska prylar vilka jag tenderar att ha sönder för jämnan, jag ska vårda ny kunskap, osv. Jag tycker att värdeorden går att applicera på många plan och kan mynna ut i en rad olika saker (SMARTa mål t.ex.).

mål 2017 min syster och jag

Vårda nära relationer i form av pussar och gos kanske?